Az egyesület működése

Az egyesület 22 tagból áll. A tagok között egyházi és világi személyek egyaránt vannak. Az évente egyszer összeülő közgyűlés dönt az egyesület következő évi működésének főbb irányairól, illetve ellenőrzi a vezetőtanács tevékenységét.

Az egyesület munkáját a háromtagú vezetőtanács szervezi. A vezetőtanács hozza meg a zavartalan működéshez szükséges döntéseket.

Az egyesület anyagi terheit elsősorban az általa létrehozott gazdálkodó szervezet, a Posticum kft. viseli. A kulturális és karitatív programok költségeinek egy részét adományokból és pályázati úton kapott pénzekből fedezi az egyesület.

Az egyesület tagjai:

1. Tempfli József, megyéspüspök

Nagyvárad

2. Bakó István, ifjúsági nevelő

Bécs

3. Fekete Sándor Szilárd, mérnök

Nagyvárad

4. Fleig, Norbert, szerzetes, iskolaigazgató

Illertissen (Németország)

5. Gritsch, Karl, középiskolai tanár

Illertissen (Németország)

6. Güthlein, Lothar, lelkész

Memmelsdorf (Németország)

7. György Ferenc, lelkész

Torda (Románia)

8. Loibl, Lydia, háztartásbeli

Rinchnach (Németország)

9. Pál István, lelkész

Nagyvárad - Illertissen (Németország)

10.  Pálos István, lelkész

Nagyvárad

11.  Rácz László, szerzetes, lelkész

Nagyvárad

12.  Rencsik Imre, lelkész

Nagyvárad - Oberriet (Svájc)

13.  Rencsik István, Dr., egyházjogász

Nagyvárad - Budapest

14.  Rencsik Stella, ügyintéző

Nagyvárad

15.  Rencsik Tibor, vállalkozó

Nagyvárad

16.  Sághy, Aloysius, szerzetes, lelkész

Bécs

17.  Schiermeier, Johann, lelkész

Rinchnach (Németország)

18.  Simon István, lelkész

Adony (Románia)

19.  Szász Attila, autószerelő

Nagyvárad

20.  Szeles Tibor, lelkész

Lauf (Németország)

21.  Tankó Veronika Zita, tanítónő

Nagyvárad

22.  Zsugán - Gedeon Gyula, doktorandusz

Nagyvárad


Az egyesület tiszteletbeli tagjai:


Barabás-Vanyovszki Mária (Budapest)

A nagyváradi "Szent László" Gimnázium első évfolyamában érettségizett 1995-ben. A kolozsvári "Babeş - Bolyai" Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar - német szakon 2000-ben, majd ugyanitt magiszteri képzésen vett részt. 2000 őszétől két és fél éven át a Posticum recepciósa és titkára volt. 2003. és 2004. között a Posticum testvérszervezetésnek, a budapesti Innovabis Alapítvány ügyintézője.

 Daniel Dorsch
(Bamberg - Németország)

Daniel 2001. és 2002. között dolgozott önkéntesként a Posticumban. Bővebben itt olvashat róla.

 

Szabó Attila
(Nagyvárad)

Szabó Mária énektanárnő férje, aki mindenben támogatta a kórusban végzett munkáját. Ott volt a kórusok minden turnéján és kirándulásán, segített azok szervezésében, aktív tornatanárként programokat szervezett a gyermekeknek, és felügyelte őket.

 


Szabó Mária
(Nagyvárad)

Tanulmányai a temesvári tanárképző főiskolán és a bukaresti "Ciprian Porumbescu" Zeneakadémián végezte. Jelenleg I. fokozatú zenetanár a nagyváradi 16. számú Általános Iskolában. 2000-ben az ő kezdeményesére alapítottuk meg a Posticum gyermekkórusát, amelyet a 2005-ős feloszlásig lelkiismeretesen vezetett: kiválasztotta az énekeket, a tanév során minden szombaton és a fellépések előtt irányította a próbákat, koncerteket szervezett és elkísérte a kórus tagjait a kirándulásokra is. Az öt év során több mint másfélszáz nagyváradi gyermekkel foglalkozott a kórus keretén belül.


Székely Tünde (Budapest)

1996-ban végzett a nagyváradi "Sulyok István" Főiskola (ma Partiumi Keresztény Egyetem) szociális munkás - vallástanár szakán. Az egyesület alapítása óta részt vett a szociális projektek lebonyolításában. 1999. és 2000. között Németországban és Ausztriában dolgozott, ahol német nyelvtudásra tett szert. Korábbi munkaköre által a Posticum központ fenntartásában meghatározó szerepe volt: személyzeti főnökként és a ház gondnokaként dolgozott. 2004. decembere óta Budapesten él.

 

A vezetőtanács tagjai:

Sághy, Aloysius - elnök
Rencsik Imre
Zsugán - Gedeon Gyula

 

Egyesületünk tagjai voltak:

Dütsch, Helmut - Bamberg (Németország)
középiskolai tanár, a Nagyváradot segítő Aktion Brückenschlag
alapítója és vezetője
(1942 - 2002)

Pacsay János Fidél - Nagyvárad, Budapest
kapucinus szerzetes, lelkész, házfőnök
(1926 - 2003)

alapszabályzat |  posticum kft    | főoldal