A programok célja

 
Kulturális programok

 • A nagyváradi és egyházmegyei egyetemes kulturális és szellemi értékek megőrzése és továbbadása;
 • A művészeti megnyilvánulások és a művészek támogatás;
 • Helyi kulturális események megvalósulásának elősegítése;
 • Különböző érdeklődési körű csoportok számára megnyilvánulási lehetőségek megteremtése.

Oktatási programok

 • Olyan szolgáltatások kialakítása, melyek megfelelő feltételeket biztosítanak az önképzéshez azokon a területeken, melyek helyi szinten nem megfelelő mértékben ellátottak, különös tekintettel az információszerzésre és a modern technológiák alkalmazására;
 • Teológiai és egyházi tudásanyag tárolása és továbbadása;
 • Képzés és továbbtanulási lehetőségek közvetítése szakirányú érdeklődésű csoportok számára.

Országos és nemzetközi programok

 • Kapcsolattartás olyan szervezetekkel, melyek a kulturális és oktatási programok megvalósítását elősegítik;
 • Azon lehetőségek felkutatása, összegyűjtése és ismertetése, melyek hasznosak lehetnek az egyházmegyei fiatalok számára;
 • Továbbképzések közvetítése.

Karitatív programok

 • Otthon és ellátás biztosítása olyan fiataloknak, akik szakmát szeretnének tanulni az önálló élet reményében;
 • Szakmai képzés és szakmai gyakorlat biztosítása ezen fiataloknak;
 • Nehéz szociális helyzetben élő nagyváradi művészek támogatása;
 • Tehetséges diákok és egyetemisták továbbtanulásának részleges finanszírozása.
főoldal